{"arrow":"false","pagination":"false","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"4000","loop":"true","mode_bx":"fade","slide_to_show_bx":"1","max_slide_to_show_bx":"1","slide_to_scroll_bx":"1","slide_margin_bx":"0","slide_width_bx":"0","start_slide_bx":"0","ticker_bx":"false","ticker_hover_bx":"true","height_start_bx":"false","random_start_bx":"false","caption":"false"}

Idealnym plikiem do druku jest PDF drukarski, CMYK 300 DPI, bez dołączonych profili ICC

Plik powinien być przygotowany w rozmiarze 1:1, posiadać spady, 2-3 mm z każdej strony (naddatek koloru na ścięcie) i bezpieczny margines (odsunięcie ważnych elementów takich jak teksty, logotypy od krawędzi cięcia 3-4 mm). Przedstawiamy schemat rozmiaru netto, spadów i bezpiecznego marginesu na przykładzie formatu A4.

 

W nazwach plików prosimy nie stosować spacji oraz polski znaków:

Przykład:

Przykładowa ulotka A5.pdf - nazwa niepoprawna

Przykladowa_ulotka_A5.pdf - nazwa poprawna

 

Prosimy nie układać kilku użytków na arkuszu - impozycję wykonujemy sami

 

 

 

Adobe InDesign

Pracę należy przygotować według uniwersalnych zasad przedstawionych na pierwszym schemacie czyli wyciągamy obiekty na spad, zachowujemy bezpieczny margines oraz ustawiamy docelowy format pliku

Aby wyeksportować gotowy PDF wybrać Export (CTRL+E)/PDF/ i z rozwijanej listy wybrać Druk wysokiej jakości

Należy pamiętać wypuszczeniu PDFa ze spadami zaznaczając w zakładce Znaczniki i spady opcję Użyj ustawień spadu dokumentu

Przy pracach nie wymagających impozycji np plakaty, prosimy o dodanie znaczników cięcia.

Adobe Illustrator

Pracę należy przygotować według uniwersalnych zasad przedstawionych na pierwszym schemacie czyli wyciągamy obiekty na spad, zachowujemy bezpieczny margines, ustawiamy docelowy format pliku, przestrzeń kolorów na CMYK, bitmapy 300 dpi.

Aby zapisać gotowy PDF należy wybrać Zapisz jako/PDF/ i z rozwijanej listy wybrać Druk wysokiej jakości

Należy pamiętać wypuszczeniu PDFa ze spadami zaznaczając w zakładce Znaczniki i spady opcję Użyj ustawień spadu dokumentu

Przy pracach nie wymagających impozycji np plakaty, prosimy o dodanie znaczników cięcia.

Adobe Photoshop

Tak jak w przypadku pozostałych programów, tworzymy plik CMYK, 300 DPI jednak w PS plik tworzymy brutto.

Tworząc nowy dokument ustawiamy paletę CMYK, 300 DPI i ustawiamy format netto (przykład A4).

W utworzonym dokumencie wyciągamy prowadnice na krawędzie strony, następnie za pomocą polecenia obszar formatu roboczego powiększamy dokument o spad.

W ten sposób otrzymujemy dokument brutto, gdzie prowadnice wyznaczają linie cięcia.

Zapisując plik do druku wybieramy z górnego menu: Plik> Zapisz jako> format pliku: PDF> ustawienia jakości: Druk o wysokiej jakości

CorelDraw

Pracę należy przygotować według uniwersalnych zasad przedstawionych na pierwszym schemacie czyli wyciągamy obiekty na spad, zachowujemy bezpieczny margines, ustawiamy docelowy format pliku, przestrzeń kolorów na CMYK, bitmapy 300 dpi.

Aby wyeksportować gotowy dokument PDF wybieramy: Plik>Publikuj jako PDF - z menu rozwijanego wzorca PDF wybieramy: PDF/X-1a, następnie wybieramy ustawienia

W zakładce obiekty wybieramy: Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe

W zakładce ustawienia drukarskie zaznaczamy opcje wypuszczanie spadu dokumentu i ustawiamy spad 3mm

 

Fabryka Kopii Lublin, M.C. Skłodowskiej 56,  

tel. 81 533 70 70, mail: wydruki@fabrykakopii.pl

ⒸFabrykaKopii 2019